Biuletyn Informacji Publicznej  Elpoterm Sp. z o.o.  www.elpoterm.pl
Informator
Dane
Status prawny
Informacje bieżące
Kierownictwo
Rada Nadzorcza
Zarząd
Struktura organizacyjna
Ciała doradcze
Regulamin
Zasady funkcjonowania
Ewidencje i rejestry
Mienie jednostki
Budżet
Zakres działania
Taryfy
Dokumenty prawne
Inne
Zamówienia publiczne
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Redakcja Biuletynu
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zamówienia publiczne strona główna 
Zamówienia publiczne
Ogłoszenie o zamówieniu w przeatrgu pn. "Budowa
sieci cieplnej z rur preizolowanych na Osiedlu
Południe w Połańcu" 

SIWZ

Dokumentacja techniczna

Etapy A,B,C,D

Informacja o grupie kapitałowej

Zakres rzeczowy-strona tytułowa

Oświadczenie z art. 24 ust.1 PZP

Wzór oferty

Oświadczenie o zatrudnieniu

Wykaz podmiotów

Wykaz robót

Wzór umowy

 Ogłoszenie o zamówieniu
Informację dodano 2013-07-17 10:33:54, wprowadzający: Zbigniew Guła
 
 sprostowanie
Informację dodano 2013-07-22 09:23:40, wprowadzający: Zbigniew Guła
Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ w przetargu pn.
„Budowa sieci cioeplnej z rur preizolowanych na
Osiedlu Południe w Połańcu" 

Rysunek nr 1

Rysunek nr 2

 Zmiana nr 1 do SIWZ
Informację dodano 2013-07-25 12:58:16, wprowadzający: Zbigniew Guła
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w
przetargu pn. "Budowa sieci cieplnej z rur
preizolowanych na Osiedlu Południe w Połańcu"  

Informacja o wyborze oferty cz.1

Informacja o wyborze oferty cz.2

 
Informację dodano 2013-08-08 11:45:40, wprowadzający: Zbigniew Guła
Budowa sieci ciepłowniczej

Budowa sieci cieplnej z rur preizolowanych na Osiedlu Południe w Połańcu dofinansowanie w postaci pożyczki pieniężnej w kwocie 924750,00

 
2014-05-21 10:08:27, wprowadzający: Zbigniew Guła
wersja do druku